Announcement of the “Vietnam Crystal Growing Competition 2020”

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI
NUÔI TINH THỂ – ƯƠM MẦM KHOA HỌC VIỆT NAM 2020
******

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI
Năm 2020 là năm thứ hai cuộc thi Nuôi Tinh thể – Ươm mầm Khoa học Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ dự án MOMA Việt Nam “Research-based Curricula Development of Molecular and Materials Sciences” (https://momavietnam.com). Cuộc thi lần thứ 7 này được tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam, do bốn trường đại học đại diện đứng ra tổ chức: ĐH Sư phạm Hà Nội (miền Bắc), ĐH Đà Nẵng (miền Bắc Trung Bộ), ĐH Quy Nhơn (miền Nam Trung Bộ), và ĐH Cần Thơ (miền Nam).
Mục đích của cuộc thi là nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học từ lứa tuổi thiếu niên thông qua hoạt động trải nghiệm – sáng tạo, đồng thời giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.

THỂ LỆ CHUNG
Đối tượng tham dự: học sinh phổ thông, sinh viên các trường ĐH trên toàn quốc. Mỗi nhóm tối đa 04 học sinh và 01 giáo viên phụ trách (mỗi GV có thể phụ trách nhiều nhóm).

Sản phẩm tham dự: có thể là một trong hai loại (hoặc cả hai) sản phẩm sau:
ĐƠN TINH THỂ: do nhóm nuôi được. Có thể nuôi tinh thể của bất kì muối nào, hoặc kết hợp các muối để tạo màu cho tinh thể chính (xem thêm thông tin khoa học trên website: http://vinacryst.hnue.edu.vn).
VIDEO CLIP: do nhóm tự làm liên quan đến quá trình kết tinh hay nuôi tinh thể. Để thuận tiện, các nhóm tự upload Video clip của mình lên Youtube và gửi đường link cho Ban tổ chức. Nhóm có thể chọn bất kì loại tinh thể nào và khuyến khích sự sáng tạo và kết hợp các thông tin khoa học. Xem thêm trên trang web: http://vinacryst.hnue.edu.vn
https://www.iycr2014.org/participate/competition-winners/2017-winners.
Lưu ý: Sản phẩm cần đảm bảo đúng định dạng (.avi, .mov hoặc .mpeg) và thời gian không quá 4 phút; Có phụ đề hoặc lời thoại tiếng Anh; Cuối video phải có ảnh kèm theo tên và tuổi của các thành viên, và thông tin của trường tham dự.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
Cuộc thi sẽ được tổ chức tại 04 khu vực với hình thức tổ chức như sau:

Khu vực Đơn vị phụ trách/
Người liên hệ
Hình thức tổ chức
 

Miền Bắc

 

Trường ĐH Sư phạm HN (HNUE)

TS. Nguyễn Bích Ngân
ngannb@hnue.edu.vn
Tel: 0835377769

 

Thời hạn nộp sản phẩm:
Ngày 12/11/2020

Địa chỉ nhận sp ĐƠN TINH THỂ:
Nguyễn Bích Ngân
Khoa Hoá học, Trường ĐH Sư phạm HN
Nhà A4, 136, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN

Địa chỉ nhận link VIDEO CLIP:
cryst.grow.comp.vn@gmail.com

Miền Bắc Trung Bộ Trường ĐH Đà Nẵng (UD-Ued)

ThS. Ngô Thị Mỹ Bình
ntmbinh@ued.udn.vn
Tel: 0984556938

Thời hạn đăng kí nhận hoá chất:
Trước 24h, ngày 15/08/2020

Thời gian gửi hoá chất:
Ngày 01/09/2020

Thời hạn nộp sản phẩm:
Từ 1/11/2020 – 10/11/2020

Địa chỉ nhận sp ĐƠN TINH THỂ:
Ngô Thị Mỹ Bình
Khoa Hóa học, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Địa chỉ nhận link VIDEO CLIP:
ntmbinh@ued.udn.vn

Miền Nam Trung Bộ Trường ĐH Quy Nhơn (QNU)

TS. Trương Thị Cẩm Mai
truongcammai@qnu.edu.vn

Thời hạn đăng kí nhận hoá chất:
Ngày 15/7/2020

Thời gian gửi hoá chất:
Ngày 15/9/2020

Thời hạn nộp sản phẩm:
Ngày 12/11/2020

Địa chỉ nhận sản phẩm ĐƠN TINH THỂ:
Trương Thị Cẩm Mai
Khoa Hóa, Trường ĐH Quy Nhơn
170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Địa chỉ nhận link VIDEO CLIP:
cryst.grow.compt.vnqnu@gmail.com

Miền Nam Trường ĐH Cần Thơ (CTU)

TS. Lương Thị Kim Nga
ltknga@ctu.edu.vn

Thời hạn nộp sản phẩm:
Đến 16g30 ngày 08/11/2020

Địa chỉ nhận sp ĐƠN TINH THỂ:
Trần Lê Kim Thụy
Văn Phòng Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ
Khu II Đường 3/2 Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Địa chỉ nhận link VIDEO CLIP:
ltknga@ctu.edu.vn

Lưu ý: Với sản phẩm ĐƠN TINH THỂ, mỗi nhóm chỉ chọn 01 đơn tinh thể tốt nhất của nhóm để nộp. Nếu gửi sản phẩm qua đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện. Các nhóm ở gần có thể đến nộp trực tiếp.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
* Loại 1: Chất lượng (độ trong suốt, độ sắc nét của đường viền, độ nhẵn của bề mặt đơn tinh thể), khối lượng.
* Loại 2: Chất lượng video, mức độ sáng tạo, kinh nghiệm và sản phẩm của nhóm.

GIẢI THƯỞNG
Gồm 02 loại giải thưởng: giải Tinh thể (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) và giải Video (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích).
Thời gian trao giải: dự kiến trong tháng 12/2020.