Result of Crystal Growing Competition 2020-2021 in the Northern Central Region by UED

SUMMARY REPORT

Vietnam Crystal Growing Competition 2020-2021 in the Northern Central Region 

The Vietnam Crystal Growing Competition (CGC) 2020-2021 was implemented in the Northern Central Region by the organization of University of Education – University of Danang (UED).

The announcement about this CGC was posted on the official websites of the MOMA project and the Faculty of Chemistry (UED), on the fanpage of the Faculty of Chemistry (UED). Due to the complexity of the Covid-19 epidemic, the Vietnam CGC 2020-2021 in the North Central region had to take longer than usual. This time, the organizers at UED received many products for the competition in both categories: single crystal and video clip. The variety and quality of the products submitted for the competition showed the immense passion for science as well as the ability of Vietnamese pupils. The CGC organizers at UED have judged the submitted products and have agreed to select the products that meet the evaluation criteria as follows:

SINGLE CRYSTAL CATEGORY:

 • First prize: Đinh Châu Minh Trí – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).

(Chrome Alum-CuSO4 crystals)

 • Second Prizes:
 1. Phạm Hà Anh – Mentor: Ms. Trần Thị Thu Hương (FPT Highschool, Danang).

(KH2PO4 crystal)

 1. Khương Bảo Đức, Lê Khôi Nguyên, Lê Thị Hằng, Trần Thanh Hưng – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Ngọc (Trường Thi Highschool, Thanh Hoa province).

  (CuSO4 crystal)

  • Third prizes: 
  1. Lê Như Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh Ngân (Nguyễn Trãi Highschool, Danang), Nguyễn Thị Thúy Kiều, Huỳnh Thị Thanh Vân (Liên Chiểu Highschool, Danang) – Mentor: Mr. Võ Thanh Hùng (Phạm Phú Thứ Hisghschool, Danang).

  (K3[Fe(CN)6] crystal)

  1. Trần Xuân Huy, Lê Lý Nhật Minh, Trần Gia Vỹ – Mentor: Ms. Trần Thị Thu Hương (FPT Highschool, Danang).

(KH2PO4 crystal)

 1. Nguyễn Ngọc Gia Hân – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).

(Chrome, NiSO4 crystals)

 • Consolation Prizes:
 1. Hoàng Bảo Huy, Võ Trần Anh Thư, Trần Gia Bảo, Nguyễn Giáp Tú Quyên – Mentor: Ms. Trần Thị Thu Hương (FPT Highschool, Danang).

(KH2PO4 crystal)

 1. Nguyễn Hữu Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Hoài An, Võ Ngọc Thùy Dương, Lê Công Tiến Trung – Mentor: Ms. Trần Thị Thu Hương (FPT Highschool, Danang).

(KH2PO4 crystal)

 1. Trần Nhật Tân – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).

(CuSO4 crystal)

 1. Phạm Đặng Xuân Duy – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).

(CuSO4 crystal)

 1. Nguyễn Lê Minh Châu – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).

(K3[Fe(CN)6] crystal)

 1. Đào Ngọc Bảo Trân – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Chau Trinh Highschool, Danang).
(CuSO4 crystal)
 1. Nguyễn Văn Duy – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Nguyễn Khuyến Secondary and High School, Danang).
 2. Hoàng Bảo Mỹ Hiền – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Nguyễn Khuyến Secondary and High School, Danang).
 3. Bùi Phạm Châu Thanh, Lê Hồ Ngọc Thảo, Lương Tấn Minh, Phan Tuấn Huy (Liên Chiểu and Nguyễn Trãi Highschools, Đà Nẵng) – Mentor: Mr. Võ Thanh Hùng (Phạm Phú Thứ Highschool, Đà Nẵng).
 4. Đào Quang Lộc, Dương Lan Anh, Mai Thị Ngọc Ánh, Phạm Văn Tuấn Việt – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Ngọc (Trường Thi Highschool, Thanh Hóa).

VIDEO CLIP CATEGORY:

 • First Prize:

Phạm Đặng Xuân Duy – Mentor: Ms. Phạm Thị Bích Liên (Phan Châu Trinh Highschool, Đà Nẵng).

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=0941Kl8yYrk&t=29s&ab_channel=DuiPh%E1%BA%A1mDuiPh%E1%BA%A1m

 • Second Prize:

IC Team: Trần Văn Trung Hải, Vũ Hoài Thương, Ngô Quang Hưng (Faculty of Chemistry, UED).

Video Link: www.youtube.com/watch?v=KI-q19VDSQ4

 • Third Prize:

Khương Bảo Đức, Lê Khôi Nguyên, Lê Thị Hằng, Trần Thanh Hưng – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Ngọc (Trường Thi Highschool, Thanh Hóa).

Video link: https://youtu.be/aKqYA-jyWtA

 • Consolation Prize:
 1. Đào Quang Lộc, Mai Thị Ngọc Ánh, Phạm Văn Tuấn Việt, Dương Lan Anh – Mentor: Ms. Nguyễn Thị Ngọc (Trường Thi Highschool, Thanh Hóa).

Video link: https://youtu.be/-g0Q4mNaLgY

 1. Phạm Hà Anh – Mentor: Ms. Trần Thị Thu Hương (FPT highschool, Đà Nẵng).

Video link: https://youtu.be/YNta_ejr1NY