Result Announcement of Crystal Growing Competition Vietnam 2021-2022 – Northern Region

CRYSTAL GROWING COMPETITION

VIETNAM 2021-2022

NORTHERN REGION

(Click here to download file)

*****

No. Student names Tutor names School Prizes for Single Crystal
1 Nguyễn Đức Thắng Hanoi National University of Education 1st prize
2 Phạm Ngọc Trường
Nguyễn Vũ Minh
Trần Bình Phương Nam
Đinh Huy Nam Khánh
Lê Thanh Mai Xuân Hoà High School
(Vĩnh Phúc)
2nd prize
3 Lê An Na Nguyễn T. Huyền Hường  Vinschool Ocean Park – Sec. school
(Hà Nội)
2nd prize
4 Nguyễn Mạnh Hùng Lê Doãn Hoàn Thuận Thành No.1 High School
(Bắc Ninh)
2nd prize
5 Nguyễn Văn An Nguyễn Đình Chí Tô Hiệu High School (Thường Tín, Hà Nội) 3rd prize
6 Mai Phương Vy Mai Thị Sen Vinschool Times City – Sec. sch.
(Hà Nội)
3rd prize
7 Lê Bảo An
Vũ Tuệ Lâm
Lê Nguyễn Hạ Nguyên
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngô T. Thu Hường Vinschool Imperia -Sec.sch.
(Hải Phòng)
3rd prize
8 Hoàng Gia Như
Phạm Mai Linh
Lưu Huyền Thư
Nguyễn Hương Giang
Phạm Thị Oanh Vinschool Imperia -Sec.sch.
(Hải Phòng)
3rd prize
9 Ngô Xuân Hòa
Nguyễn Vũ Bảo Duy
Nguyễn T. Huyền Hường Vinschool Ocean Park – Sec.Sch.
(Hà Nội)
Cons. prize
10 Trần Nguyễn Tuấn Khang
Đào Hoàng Hiệp
Ngô Ngọc Lâm
Phạm Thị Oanh Vinschool Imperia -Sec.sch.
(Hải Phòng)
Cons. prize
No. Student names Tutor names Secondary School Prizes for Video 
11 Trần Nhất Bảo
Nguyễn Gia Khánh
Vũ Thị Thu Hiền Vinschool Metropolis
(Hà Nội)
1st prize
12 Nguyễn Bảo Lam 9A2
Lê Hoàng Phương Nghi
Phan Bảo Châu
Hoàng Bảo Ngọc
Phạm Thị Hiền Vinschool The Harmony
(Hà Nội)
1st prize
13 Nguyễn Thị Hoài An
Lê Ngọc Minh Đức
Đặng Bảo Châu Trần
Nguyễn Bảo Anh
Vũ Thị Thu Hiền Vinschool Metropolis
(Hà Nội)
2nd prize
14 Đào Ngọc Diệp
Ngô Gia Vy
Thạm Gia Thảo
Vũ Thu Phương
Ngô T. Thu Hường Vinschool Imperia
(Hải Phòng)
3rd prize
15 Văn Gia Linh
Nguyễn Vũ Phương Thuỳ
Phạm Thị Hiền Vinschool The Harmony
(Hà Nội)
Cons. prize
16 Nguyễn Tiến Vũ Minh
Nguyễn Trung Kiên
Vũ Ánh Dương
Nguyễn Khánh Linh
Phạm Thị Hiền Vinschool The Harmony
(Hà Nội)
Cons. prize
17 Mai Phương Vy Mai Thị Sen Vinschool Times City
(Hà Nội)
Cons. prize
18 Hoàng Gia Như
Phạm Mai Linh
Lưu Huyền Thư
Nguyễn Hương Giang
Phạm Thị Oanh Vinschool Imperia
(Hải Phòng)
Cons. prize
No. Student names Tutor names High School Prize for Video clip 
19 Lưu Hà Phương
Phạm Thị Hà An
Trần Hà My
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Lam Hồng Vinschool The Harmony
(Hà Nội)
2nd prize
20 Đỗ Minh Đức
Vũ Ngọc Sơn Dương
Phạm Ngọc Trường
Nguyễn Vũ Minh
Lê Thanh Mai Xuân Hòa High School
(Vĩnh Phúc)
3rd prize
21 Nguyễn Thị Vân Nam
Cao Thuỳ Trang
Lương Thị Phương Anh
Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Minh Thu Trần Phú High School
(Vĩnh Phúc)
3rd prize
22 Đỗ Thị Minh Anh

Tống Văn Trân High School
(Nam Định)
3rd prize
23 Vũ Anh Phúc
Nguyễn Đại Nghĩa
Trương Đức Minh
Nguyễn Anh Lực
Lê Thị Hiền
Mai Thị Yến
Lương Văn Can High School
(Hà Nội)
Cons. prize
24 Hồ Gia Linh
Vũ Như Quỳnh
Nguyễn Thị Thuỷ Vinschool Imperia
(Hải Phòng)
Cons. prize
25 Đinh Mỹ Khánh
Trịnh Đoàn Khánh Linh
Đoàn Châu Anh
Nguyễn Lam Hồng Vinschool The Harmony
(Hà Nội)
Cons. prize
26 Đào Thị Thái Khanh
Trần Thị Hiền Anh
Hà Tuấn Minh
Trần Ngọc Phương Linh
Lê Thị Hiền
Mai Thị Yến
 Lương Văn Can High School
(Hà Nội)
Cons. prize