Trang chủ

mục tiêu dự án

Tại sao "Phát triển chương trình theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học phân tử và vật liệu"?

Xem thêm

chiến lược quảng bá và khai thác

"Chiến dịch thu hút sinh viên đến với giáo dục và phổ biến Khoa học" được đề xuất để giúp các nhóm mục tiêu và các bên liên quan có cơ hội hiểu về dự án MOMA và quan tâm hơn đến việc học MMS.

Xem thêm

Ngày hội Khoa học Tự nhiên...

Ngày hội Khoa học Tự nhiên Open Day 2021 tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
Trong khuôn khổ dự án “Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA)”, ngày hội Khoa...
Xem thêm