An toàn PTN Hóa học

Hóa học và các ngành liên quan thuộc nhóm ngành Khoa học thực nghiệm, do đó, sinh viên phải thường xuyên học tập, làm việc, và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, các loại hóa chất, nguyên vật liệu sử dụng trong các ngành này thường độc và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người và môi trường. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho các em sinh viên khi làm việc trong phòng thí nghiệm, clip “An toàn phòng thí nghiệm” được thực hiện. Clip tái hiện lại một số tình huống sai sót mà sinh viên thường mắc phải trong quá trình học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục hợp lý.

Nguồn: Đơn vị Khoa KHTN – trường Đại học Cần Thơ