Buổi lễ trao giải lớn của Cuộc thi Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam giai đoạn 2019 – 2022

Trong khuôn khổ kì họp sơ kết dự án MOMA, một buổi lễ trao giải lớn sẽ được tổ chức từ 15h30 đến 17h30 ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại trường Đại học Quy Nhon nhằm vinh danh tất cả các cá nhân/tập thể đã có nhiều thành tích trong các cuộc thi Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam trong giai đoạn 2019 – 2022. Để đăng kí tham dự sự kiện, hãy đăng kí (miễn phí) với BTC trước ngày 12/9/2022 bằng cách sử dụng mã QR dưới đây.