Họp thành viên dự án MOMA tại HNUE

Để tổng kết tình hình hoạt động của dự án trong năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho năm 2021, một cuộc họp đầu năm đã được tổ chức với sự có mặt của các thành viên chủ chốt của dự án MOMA Việt Nam tại HNUE.

Cuộc họp diễn ra hồi 10h30 ngày 25 tháng 1 năm 2021 tại Vườn Trí Thức, 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN. Các thành viên tham dự bao gồm, về phía khoa Hóa học: PGS. TS. Lê Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Bích Ngân (điều phối viên dự án tại HNUE), TS. Nguyễn Thị Bích Việt, TS. Phạm Thị Bình, về phía khoa Vật lí: PGS.TS. Đỗ Danh Bích và TS. Phạm Văn Hải.

Kết thúc buổi họp, các nội dung cần triển khai đã được lên kế hoạch chi tiết cùng với người chịu trách nhiệm và deadline cụ thể sao cho dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong cuộc họp: