Khoá học Tiếng Anh học thuật dành cho giảng viên và sinh viên khoa Hoá học và Vật lí HNUE

Hôm nay, mùng 9/9/2019, khoá học Tiếng Anh học thuật đầu tiên trong khuôn khổ dự án MOMA đã được bắt đầu. Năm nay, khoá học tiếng Anh sẽ được tổ chức tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ ngày 9 đến 20 tháng 9 năm 2019. Khoá học này nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếng Anh học thuật dành cho các cán bộ và sinh viên của khoa Hoá học và Vật lí.

Lớp học dành cho giảng viên gồm 15 cán bộ dưới sự giảng dạy của Ms Inge Van Durme và 2 lớp học dành cho sinh viên gồm 20 sinh viên/lớp do Ms Maartje Everaert giảng dạy. Cả hai cô đều đến từ Viện Ngôn ngữ ILT (Trường ĐH KU Leuven). Học viên trong các lớp đều vô cùng hào hứng và dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong lớp học.

Ms Everaert đang giới thiệu về cách thức học môn tiếng Anh.

Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra đầu vào.

Phút vui vẻ cùng nhau

Lớp học Tiếng Anh dành cho giảng viên – Cách sử dụng công cụ hỗ trợ viết online

Dưới đây là thông tin về các lớp học tiếng Anh:

Date Location: room 906, K-building

Lecturer: Ms Maartje Everaert

Location: room 906, K-building

Lecturer: Ms Inge Van Durme

Monday, 9/9 8.30-12.30 am: Chem. students 8.30-11.30 am: staff members
Tuesday, 10/9 8.30-12.30 am: Phys. students 8.30-11.30 am: staff members
Wednesday, 11/9 8.30-12.30 am: Chem. students 8.30-11.30 am: staff members
Thursday, 12/9 8.30-12.30 am: Phys. students 8.30-11.30 am: staff members
Friday, 13/9 8.30-12.30 am: Chem. students 8.30-11.30 am: staff members
Monday, 16/9 8.30-12.30 am: Phys. students 8.30-11.30 am: staff members
Tuesday, 17/9 8.30-12.30 am: Chem. students 8.30-11.30 am: staff members
Wednesday, 18/9 8.30-12.30 am: Phys. students 8.30-11.30 am: staff members
Thursday, 19/9 8.30-12.30 am: Chem. students 8.30-11.30 am: staff members
Friday, 20/9 8.30-12.30 am: Phys. students 8.30-11.30 am: staff members