Sự ra đời của dự án MOMA

                                 
Vào cuối tháng 12/2017 vừa qua, nhiều buổi làm việc đã diễn ra tại trường ĐH Quy Nhơn với sự tham gia của đại diện 4 trường ĐH Việt Nam và đại diện của KU Leuven. Mục đích của các buổi làm việc này là nhằm hợp tác giữa các bên để xây dựng một đề án cho Lời kêu gọi của Chương trình Erasmus+ tài trợ bởi EACEA.

Trong suốt thời gian làm việc 3 ngày liên tục, các thành viên đã thảo luận hăng say và cho ra đời một đề án mang tên “Phát triển chương trình giáo dục theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu và phân tử (MOMA)” .

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong các buổi làm việc.

  


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.