Khóa học online “Điện hóa” trong khuôn khổ dự án MOMA tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Trong khuôn khổ dự án MOMA (Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà nẵng đang tổ chức khóa học trực tuyến “Điện hoá học”, với sự giảng dạy của Giáo sư Edward Matthijs, giảng viên trường Đại học Leuven, Bỉ. Đây là khóa học dành cho các sinh viên và học viên của ngành Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các giảng viên từ các Trường Đại học thành viên của dự án ở Việt Nam là Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Quy Nhơn.

TS. Võ Thắng Nguyên ghi chú và giải thích một số nội dung khó bằng tiếng Việt

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các nguyên lý của các quá trình điện hoá học bao gồm cơ sở động học, nhiệt động học và các ứng dụng của điện hoá học trong đời sống và sản xuất. Để nâng cao hiệu quả của việc dạy học trực tuyến, các kiến thức trong buổi học đều được hệ thống hoá bằng các câu hỏi và bài tập ôn tập, được giáo sư gởi cho sinh viên vào cuối buổi học. Đồng thời, một số câu hỏi thảo luận về bài học mới cũng được cung cấp bởi giáo sư trước mỗi buổi học, làm cơ sở để sinh viên nghiên cứu trước những nội dung kiến thức trọng tâm.