Lắp đặt thiết bị và tập huấn tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Tháng Tư vừa qua, cùng với chiến thắng bước đầu của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã được nhận gói thiết bị trong khuôn khổ dự án MOMA. Gói thiết bị bao gồm một máy quang phổ huỳnh quang FL8500 Fluorescence Spectrophotometer Perkin Elmer, một lò tổng hợp vi sóng Monowave 200 Anton Paar, và một bếp khuấy từ gia nhiệt Cimarec Thermo Fisher. Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho việc dạy và học các môn học được cải tiến hoặc xây dựng mới trong khuôn khổ dự án MOMA và cho các hoạt động nghiên cứu của Nhà trường. Sau khi được lắp đặt xong, kĩ thuật viên của hãng đã hướng dẫn các cán bộ về cách vận hành và sử dụng thiết bị. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong quá trình lắp đặt và tập huấn sử dụng thiết bị.

KTV của Công ty SISC đang tiến hành lắp đặt. Máy quang phổ huỳnh quang FL8500 Perkin Elmer sau khi hoàn thành việc lắp đặt.
Cán bộ và NCS tham dự buổi tập huấn sử dụng máy quang phổ huỳnh quang
Cán bộ thực hành việc đo mẫu trong khi tập huấn
Thiết bị tổng hợp vi sóng: Monowave 200 Anton Paar Máy khuấy từ gia nhiệt Thermo Fisher