Gia hạn nộp sản phẩm cuộc thi Nuôi tinh thể khu vực phía Bắc

Thông báo về hạn nộp sản phẩm cuộc thi Nuôi tinh thể – Khu vực phía Bắc

Hiện nay, tình hình dịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang diễn biến rất phức tạp, dẫn đến sự khó khăn trong việc gửi sản phẩm qua đường bưu điện hoặc vận chuyển hàng.

Do vậy, ban tổ chức cuộc thi Nuôi tinh thể – Khu vực phía Bắc thông báo:

Thời hạn nộp sản phẩm loại 1 được lùi lại đến ngày 27/5/2021 (BTC hy vọng thời gian đó tình hình dịch tạm ổn và có thể việc vận chuyển hàng được lưu thông). Địa chỉ nộp sản phẩm vẫn giữ nguyên:

Nguyễn Bích Ngân

Khoa Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

36 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0835377769.

Thời hạn nộp sản phẩm loại 2 là 24h ngày 27/5/2021 vào email cryst.grow.comp.vn@gmail.com.

Khi nộp sản phẩm loại 1, nhóm tham gia cần gửi kèm thông tin sau cùng sản phẩm:

  •  Họ và tên của các thành viên; Tên trường, lớp; Số điện thoại và email của đại diện của nhóm.
  •  Họ và tên của giáo viên hướng dẫn, email và số điện thoại của giáo viên.

Khi nộp sản phẩm loại 2 qua email, thành viên nhóm hoặc giáo viên hướng dẫn gửi kèm Các thông tin như trên trong email. Khuyến khích giáo viên hướng dẫn nộp cho các nhóm mình hướng dẫn để BTC dễ liên lạc.