Thông báo gia hạn cuộc thi “Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam 2021”

Thay mặt BTC cuộc thi “Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam 2021”, chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Do dịch bệnh Covid-19, thời hạn nộp sản phẩm cho Cuộc thi được gia hạn đến 15/5/2021.

Kết quả Cuộc thi sẽ được thông báo ngày 31/5/2021.

Link liên kết đến thông tin cuộc thi: https://momavietnam.com/announcement-of-the-vietnam-crystal-growing-competition-2020/