Hiệu ứng See Beck và ứng dụng

 

Video clip này thực hiện nhằm mục đích giới thiệu về hiệu ứng Seebeck, những ứng dụng của chúng và hướng dẫn sinh viên thực hành đo hằng số nhiệt điện của cặp nhiệt điện. Từ cơ sở lý thuyết, người học sẽ hiểu được nguyên lý hoạt động của cặp nhiệt điện, pin nhiệt địên. Qua đó, người học có thể hiểu được tầm quan trọng của những ứng dụng của các dụng cụ này trong thực tế. Bên cạnh đó, video clip này còn hướng dẫn người học cách thực hiện một thí nghiệm đo đạc hằng số cặp nhiệt điện, một dụng cụ phổ biến sử dụng hiệu ứng Seebeck trong các dây chuyền bị sản xuất và thiết bị phục vụ nghiên cứu. Trong đoạn video có sự đóng góp của nhiều người, điều này giúp tăng cường cách làm việc theo nhóm trong nghiên cứu.

Nguồn: Đơn vị Khoa KHTN – trường Đại học Cần Thơ.