Hội thảo Trực tuyến Đánh giá Giữa kỳ Dự án MOMA

Vào cuối tháng 4/2020, dự án MOMA Việt Nam được tiến hành đánh giá giữa kì bởi một chuyên gia ngoài, TS. Phạm Thị Tuyết Nhung, đến từ trường Đại học Huế. Hội thảo trực tuyến thảo luận về kết quả đánh giá giữa kì dự án đã được tổ chức vào 9 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Phía Châu Âu, Hội thảo có sự tham dự của ba giáo sư và người quản lí dự án đến từ trường Đại học KU Leuven, một giáo sư đến từ trường Đại học Twente và một giáo sư của Đại học Rostock. Phía Việt Nam, các thành viên chủ chốt của các trường Đại học thành viên dự án đều tham dự Hội thảo. Tổng số có 21 thành viên tham dự Hội thảo trực tuyến này với 11 tài khoản đăng nhập.
Một phần ảnh chụp màn hình của Hội thảo trực tuyến
Kết quả đánh giá giữa kì được thảo luận một cách chuyên sâu, đặc biệt tập trung vào các khuyến cáo của chuyên gia nhằm cải thiện kết quả và tác động của dự án.