Thông tin tuyển dụng: Tìm chuyên gia đánh giá dự án

Dự án MOMA Vietnam là dự án được tài trợ bởi Erasmus+ (Key Action 2) kéo dài từ 2019 đến 2021. Chúng tôi đang cần tuyển chuyên gia để đánh giá giữa kì cho dự án với yêu cầu như sau:

  • Có bằng ĐH bậc một về khoa học xã hội, kinh tế, chính sách công, đánh giá, quản lí, hoặc (các) lĩnh vực liên quan khác;
  • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên tục trong việc đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học xã hội và phát triển quốc tế;
  • Kinh nghiệm đánh giá, có thể bao gồm quản lý và/hoặc tiến hành đánh giá các dự án hoặc chương trình phát triển với một tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ, hoặc các nhiệm vụ tương tự trong cơ quan Chính quyền Trung ương hoặc Khu vực, hoặc kinh nghiệm nghiên cứu định tính và định lượng với một trường Đại học hoặc cơ sở học thuật;
  • Thể hiện kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề tốt bao gồm khả năng xác định và tham gia giải quyết các vấn đề, thiết lập mối quan hệ và khả năng áp dụng phán đoán tốt trong bối cảnh được giao;
  • Thông thạo tiếng Anh chuyên nghiệp; Tiếng Việt sẽ là một tài sản;
  • Thể hiện khả năng làm việc trong nhóm bao gồm tập trung vào khách hàng mạnh mẽ và kỹ năng giao tiếp tốt, cũng như khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối tác và quan hệ làm việc hiệu quả trong một môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc với sự nhạy cảm và tôn trọng sự đa dạng, bao gồm cả cân bằng giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án và nhiệm vụ, xem thêm bản mô tả công việc (download here).

Hạn nộp hồ sơ: trước 15/12/2019 qua email: elise.konings@kuleuven.be