Kết quả cuôc thi Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam 2021-2022 – Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ

NUÔI TINH TH – ƯƠM MM KHOA HC VIT NAM 2021-2022

KHU VC TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TÂY NAM BỘ

Ban tổ chức Cuộc thi “Nuôi tinh thể – Ươm mầm khoa học Việt Nam” xin trân trọng công bố kết quả cuộc thi năm học 2021-2022 dành cho học sinh, sinh viên khu vực TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ (tải file kết quả tại đây).