Lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu tại Trường Đại học Quy Nhơn

Nâng cấp phòng thí nghiệm là một gói công việc quan trọng trong khuôn khổ dự án MOMA nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu dựa trên nghiên cứu tại Trường Đại học Quy Nhơn. Trường Đại học Quy Nhơn đã hoàn thành việc mua và lắp đặt thiết bị tại các phòng thí nghiệm Hóa học và Vật lý của Khoa Khoa học Tự nhiên.

Đợt giao hàng và lắp đặt thiết bị đầu tiên được thực hiện vào ngày 28/5/2020 với 4 loại thiết bị với như mô tả bên dưới, đợt thứ hai vào ngày 24/6 với máy chủ máy tính và đợt thứ ba vào ngày 29/6 với 4 loại thiết bị khác. Các buổi đào tạo vận hành thiết bị đã được tổ chức ngay sau mỗi lần giao hàng và tất cả các thiết bị đã được nhân viên, giảng viên Nhà trường kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo nó hoạt động tốt. Dưới đây là một số hình ảnh được thực hiện trong quá trình lắp đặt và đào tạo.

PGS. TS Nguyễn Minh Vương nhận thiết bị UNIVERSAL OVEN UN55 trong tình trạng nguyên vẹn Kỹ thuật viên hướng dẫn giảng viên cách sử dụng lò nung

Thạc sĩ Nguyễn Văn nghĩa kiểm tra 03 điện cực so sánh  (PEI HI5313)

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghía kiểm tra máy khuấy từ gia nhiệt. Thiệt bị vận hành tốt. 

Kính hiển vi quan học Meiji ML2300 (với Camera)

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra Kính hiển vi Quang học Microscope Meiji ML2300 (với Camera). Thiết bị vận hành tốt.

Kỹ thuật viên lắp đặt hệ thiết bị Potentiostat/Galvanostat

Kỹ thuật viên hướng dẫn giảng viên sử dụng Potentiostat/Galvanostat

TS. Lê Thị Ngọc Loan thực hành sử dụng thiết bị 

ThS. Lê Thị Thanh Liễu kiểm tra thiết bị rung siêu âm 

PGS. TS. Vũ Thị Ngân nhận máy chủ hệ thống máy tính trong tình trạng nguyên vẹn từ đại diện nhà cung cấp.  

Bốn máy chủ tính toán với hiệu suất cao 

 

PGS. TS. Nguyễn Tiến Trung kiểm tra thông tin chi tiết cấu hình của máy chủ với đại diện nhà cung cấp.