Hội thảo trong khuôn khổ dự án MOMA

Trên cơ sở kết quả khảo sát về chương trình đào tạo ở các trường ĐH thành viên phía VN, một Hội thảo sẽ được tổ chức tại trường ĐH Cần Thơ nhằm thảo luận những kết quả này đồng thời đưa ra kế hoạch cụ thể để phát triển chương trình giáo dục theo định hướng nghiên cứu. Thành viên tham dự Hội thảo sẽ bao gồm các chuyên gia giáo dục đến từ các trường ĐH thành viên phía EU, đại diện các trường ĐH thành viên phía VN, đại diện doanh nghiệp/công ty (vùng đồng bằng sông Cửu Long và EUROCHAM), đại diện của sở GD-ĐT.

Chủ đề: Đánh giá những bất cập trong chương trình giáo dục trong lĩnh vực khoa học vật liệu và phân tử ở VN

Thời gian: 18-20/3/2019

Địa điểm: ĐH Cần Thơ, TP Cần Thơ.