Nhật ký PTN Hóa học

Hóa học là một lĩnh vực đa ngành đầy tiềm năng trong quá trình phát triển, hội nhập, và toàn cầu hóa. Do vậy, sinh viên các ngành liên quan đến Hóa học không những cần phải học tập, nghiên cứu tốt, mà còn cần luôn luôn năng động, sẵn sàng học hỏi cái mới. Để giúp các em có cái nhìn tổng quát về đời sống học tập, nghiên cứu, và sinh hoạt của sinh viên ngành Hóa, clip “Nhật ký phòng thí nghiệm” được thực hiện. Clip theo chân một bạn sinh viên, kể về quá trình học tập và rèn luyện của mình và các bạn trong khuôn viên một cơ sở đào tạo ngành Hóa học.

Nguồn: Đơn vị Khoa KHTN – trường Đại học Cần Thơ