Khóa học trực tuyến: Vật lý màng mỏng

    Trong khuôn khổ dự án Moma, Khoa Khoa học Tự nhiên trường Đại học Cần Thơ tổ chức khóa học trực tuyến môn “Vật lý màng mỏng” được GS Alexey Y. Kovalgin của trường Đại học Twente, Hà Lan giảng dạy. Khóa học này dành cho sinh viên ngành Vật lý Kỹ thuật thuộc Bộ môn Vật lý, Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ. Ngoài ra, khóa học còn mở rộng cho nhiều người học là giảng viên và sinh viên của các trường đại học khác tại Việt Nam như: Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Cần Thơ. Môn học này nhằm cập nhật/bổ sung kiến thức mới liên quan đến kỹ thuật màng mỏng và những ứng dụng của nó.

    Nội dung khóa học giới thiệu về các nguyên lý vật lý, các kỹ thuật chế tạo màng mỏng khác nhau và các phép đo đạc được sử dụng trong kỹ thuật màng mỏng. Các phương pháp chế tạo màng mỏng khác nhau như phương pháp lắng đọng hơi vật lý và hóa học, sử dụng kỹ thuật chân không sẽ được trình bày một cách chi chiết. Ngoài ra, phương pháp xử lý màng sau khi chế tạo (khắc ướt và khô) và cách phân tích các tính chất vật lý của màng cũng được trình bày trong môn học này. Qua đó giúp người học hiểu và đánh giá được khả năng ứng dụng của màng mỏng.

    Các bài giảng sẽ được trình bày trực tuyến bằng tiếng Anh dùng ứng dụng Microsoft Team từ Hà Lan. Trong thời gian học, các nội dung sẽ được giới thiệu rất chi tiết từ nguyên lý lý thuyết, khía cạnh công nghệ, kinh nghiệm và các ý tưởng sử dụng. Trong suốt khóa học, trợ giảng sẽ tham gia đồng thời và hỗ trợ người học vượt qua khó khăn về rào cản ngôn ngữ trong trường hợp cần thiết.