TRẢI NGHIỆM NGÀY HỘI KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA)”, ngày hội Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) được tổ  chức ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Thành viên tổ chức ngày hội KHTN

Dựa trên các kiến thức được giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, ngày hội Open Day thiết kế các thí nghiệm vui và thí nghiệm cơ sở về Vật lý, Hóa học và Sinh học nhằm giúp cho học sinh tham gia có thể hiểu rõ hơn về các môn học tự nhiên.

Với hơn 15 thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học, ngày hội KHTN tại Khoa Khoa học Tự nhiên thu hút hơn một ngàn học sinh từ các trường Trung học cơ sơ (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận tham gia. Sự kiện này giúp cho các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với các thí nghiệm vui và các thí nghiệm cơ sở với các thiết bị hiện đại, giúp các em hiểu rõ hơn về các kiến thức được học tại trường, cũng như ứng dụng của các môn khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Trong ngày hội này, các em học sinh được trải nghiệm thực hiện các thí nghiệm thuộc lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học; gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các giảng viên và sinh viên tại Khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Cần Thơ về các vấn đề có liên quan, qua đó giúp các em phát triển kỹ năng thực hành, kỹ năng giải quyết các vấn đề và kỹ năng giao tiếp, từ đó có thể góp phần định hướng lựa chọn ngành nghề của mình trong tương lai.

Học sinh đang tiến vào khu vực trưng bày các thí nghiệm Vật lý, Hóa học và Sinh học

Học sinh trải nghiệm các thí nghiệm Vật lý, Hóa học và Sinh học

Học sinh trải nghiệm các thí nghiệm mô phỏng, cơ sở và chuyên ngành về Vật Lý

Trải nghiệm các thí nghiệm Điện và Quang

Trải nghiệm thí nghiệm đo điện tim

Team thực hiện các thí nghiệm Vật Lý

Trải nghiệm các thí nghiệm Hóa học

Trải nghiệm phương pháp chuẩn độ xác định hàm lượng ascorbic acid trong quả chanh

Thực hành thí nghiệm “Sắc màu Hóa học”

Trải nghiệm làm bản in dựa trên phản ứng quang hóa

Team thực hiện các thí nghiệm Hóa học

Trải nghiệm thí nghiệm Sinh học

Trải nghiệm sử dụng kính hiển vi

Team phụ trách thí nghiệm Sinh học

Ảnh lưu niệm của đoàn học sinh từ THPT

Ảnh lưu niệm giữa học sinh THPT và sinh viên ĐHCT

Đoàn học sinh từ trường THPT

Ảnh lưu niệm của học sinh tại cổng Khoa KHTN