OPEN DAY – NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN THỨ 2

Ngày hội trải nghiệm Khoa học Tự nhiên lần thứ 2 là chương trình được phối hợp tổ chức bởi khoa Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Quy Nhơn và MOMA Vietnam. Đây là cơ hội để các bạn học sinh trải nghiệm thế giới khoa học thông qua các mô hình thí nghiệm, sản phẩm trưng bày, khơi dậy tình yêu khoa học và định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh THPT.

Thời gian: 7h00, ngày 11.4.2021

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.