Phát triển dự án: 1. Thiết kế và cập nhật chương trình giảng dạy

Dựa trên kết quả của Gói công việc Chuẩn bị Dự án, 24 môn học trong lĩnh vực Khoa học phân tử và vật liệu (MMS) cần được nâng cấp hoặc xây dựng sẽ được xác định. Việc Phát triển Dự án liên quan đến việc thiết kế và tích hợp 24 môn học đã được xây dựng/nâng cấp vào các chương trình giáo dục hiện hành về Hóa học và Vật lý của bốn VPU. Điều này sẽ diễn ra trong 3 năm của dự án (2 môn học mỗi năm tại mỗi VPU). 24 môn học này sẽ được giảng dạy bởi các giáo sư từ EPU, người cũng phụ trách soạn thảo đề cương môn học mà họ tham gia. Đối với mỗi môn học, ít nhất 1 giảng viên chính từ mỗi VPU, người sẽ phụ trách môn học trong những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục việc giảng dạy môn học đó. Ngoài ra, để tăng cường năng lực cho cán bộ, mỗi năm 3 cán bộ của mỗi VPU sẽ được cử đến EPU trong 2 tháng để đào tạo kỹ năng và tham dự môn học đó tại EPU. Những kiến ​​thức và kinh nghiệm tích lũy được từ các chuyến thăm này sẽ được áp dụng để cải thiện các chương trình giáo dục tại VPU. Cuối dự án, 4 tài liệu giáo dục đã cập nhật được phát hành tại bốn VPU. 

  • Nhiệm vụ 1: Xác định các môn học sẽ được nâng cấp hoặc xây mới

Trong Hội thảo (WP1), những bất cập hiện tại trong chương trình giáo dục của từng VPU sẽ được thảo luận. Dựa trên kết quả của cuộc thảo luận, Ban chỉ đạo dự án sẽ xác định 24 môn học thuộc lĩnh vực MMS cần được cải thiện hoặc xây dựng mới để tích hợp vào các chương trình giáo dục hiện hành về Hóa học/Vật lý tại bốn VPU, sẽ được chia thành 6 môn học cho mỗi VPU.

  • Nhiệm vụ 2: Nâng cấp các môn học hiện có và xây dựng các môn học mới

24 giáo trình cho 24 môn học nâng cấp/xây dựng sẽ được thiết kế bởi các chuyên gia và giáo sư từ EPU và VPU trên cơ sở những bất cập trong chương trình giáo dục hiện tại, năng lực của giảng viên và trình độ sinh viên tại đơn vị đó, và tính khả thi của việc tích hợp vào chương trình hiện tại. Việc tích hợp 24 môn học vào chương trình giáo dục của bốn VPU sẽ diễn ra trong 3 năm, sẽ được chia đều cho mỗi năm tại mỗi VPU. 

  • Nhiệm vụ 3: Xác định các giáo sư EPU sang VN, cán bộ VPU sang EU.

Dựa trên kết quả của WP1, cùng với EPU, bốn VPU sẽ xác định các giáo sư EPU sẽ giảng dạy tại mỗi VPU và lựa chọn các cán bộ Việt Nam sẽ đến thăm EPU để học tập và đào tạo trong hai tháng. 

  • Nhiệm vụ 4: Sắp xếp chuyến đi

Mỗi năm, 2 giáo sư từ EPU sẽ giảng dạy tại mỗi VPU trong 10 ngày, tổng cộng 8 chuyến đi từ châu Âu đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tổng số 36 cán bộ dự án từ bốn VPU sẽ đến thăm EPU trong 2 tháng. Điều phối viên dự án phía VN là Trường Đại học Quy Nhơn sẽ làm việc với điều phối viên dự án từ KU Leuven về việc sắp xếp thời gian, xin thị thực, vận chuyển quốc tế và nội địa và chỗ ở cho mỗi chuyến thăm. 

  • Nhiệm vụ 5: Giảng dạy các môn học tại Việt Nam

Mỗi VPU sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cho các bài giảng tại đơn vị mình, bao gồm cán bộ và sinh viên, chuẩn bị lớp học, phân phối tài liệu khóa học, đánh giá và thu thập phản hồi. Ngoài ra, mỗi VPU sẽ chịu trách nhiệm cử các giảng viên chủ chốt của mình theo dõi các môn học do các giáo sư EPU giảng dạy tại trường đại học của họ và tại các VPU khác. 

  • Nhiệm vụ 6: Cán bộ VPU thăm EU

Mỗi năm, mỗi VPU sẽ có trách nhiệm cử ba cán bộ đến EPU để học tập và đào tạo trong hai tháng. Các cán bộ phải theo học các môn học khác nhau để nâng cao kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng của họ. 

  • Nhiệm vụ 7: Phát hành các chương trình giáo dục đã được nâng cấp

Tùy thuộc vào các chương trình đại học, các giáo trình nâng cấp sẽ được thực hiện ngay hoặc chỉ từ 1-2 năm sau khi kết thúc dự án.

Thời gian dự kiến bắt đầu (dd-mm-yyyy): 15-04-2019 Thời gian dự kiến kết thúc (dd-mm-yyyy): 15-11-2021