Quảng bá dự án

Các hoạt động phổ biến sẽ được tổ chức ở bốn cấp độ khác nhau:

 1. Thúc đẩy các hoạt động và mục tiêu của dự án;
 2. Tăng cường sự quan tâm của sinh viên và công chúng đối với lĩnh vực MMS;
 3. Thúc đẩy các môn học thuộc lĩnh vực MMS mới được thành lập tại các trường đại học thụ hưởng;
 4. Hợp tác khai thác kết quả dự án.

Các hoạt động sau sẽ nằm trong dự án và được thực hiện suốt thời gian hoạt động của dự án:

 • Thiết kế một trang web chính thức (Nhiệm vụ 6.1) để công bố thông tin, các hoạt động, việc phân phối và kết quả của dự án để hỗ trợ việc giao tiếp ở quốc gia thụ hưởng (Việt Nam). Đường dẫn đến trang web chính thức của dự án sẽ xuất hiện trong trang chủ của tất cả các đối tác dự án để đảm bảo rằng sinh viên, cán bộ, học sinh trung học phổ thông và những người quan tâm có thể thấy được dự án;
 • Tổ chức các Ngày hội trải nghiệm (Open-days) (Nhiệm vụ 6.2): Các Open-day sẽ được tổ chức tại mỗi trường đại học thụ hưởng, nhằm giới thiệu các chương trình mới, các hoạt động nghiên cứu và các ứng dụng của MMS đối với học sinh, phụ huynh học sinh và những người quan tâm; thúc đẩy sinh viên đăng ký các chương trình đào tạo trong lĩnh vực này;
 • Tạo video các thí nghiệm vui và thực tiễn trong lĩnh vực MMS (Nhiệm vụ 6.3), những thí nghiệm này sẽ được biểu diễn trong các chuyến thăm đến các trường phổ thông và được công bố trên trang web của dự án để thu hút sinh viên;
 • Tổ chức các chuyến thăm trường học ở vùng sâu vùng xa (Nhiệm vụ 6.4) để giới thiệu các chương trình đào tạo về MMS, cơ hội việc làm trong tương lai và giáo dục cấp đại học sau khi tốt nghiệp;
 • Tổ chức Cuộc thi Nuôi Tinh thể (CGC) (Nhiệm vụ 6.5) để giúp học sinh trung học phổ thông, và những người quan tâm tham gia thực hành trong lĩnh vực MMS, việc này sẽ thúc đẩy sự quảng bá và nâng cao tính ứng dụng của lĩnh vực này;
 • Tham gia các hội thảo giáo dục (Nhiệm vụ 6.6) để chia sẻ về kết quả của dự án;
 • Phân phát các tài liệu quảng cáo về các chương trình được cập nhật cho học sinh phổ thông qua những chuyến thăm trường, ngày mở và ngày định hướng (Nhiệm vụ 6.7) để nâng cao nhận thức của các nhóm mục tiêu đối với giáo dục đổi mới về MMS;

Chiến lược truyền thông: Trang web của dự án; bản tin, mạng xã hội như Twitter, Facebook; YouTube; và phương tiện truyền thông tại địa phương.

Để đảm bảo việc sử dụng tối ưu các kết quả của dự án sau thời gian hoạt động của dự án, thông tin về các học phần mới được nâng cấp hoặc thiết kế sẽ được công bố trong sổ tay nhập học của tất cả các trường đại học được thụ hưởng cho sinh viên mới đăng ký nhập học.

Các nhóm mục tiêu về chiến lược phổ biến:

 • Các Trường Đại học thụ hưởng
 • Các Trường Đại học Việt Nam khác
 • Các trường Phổ thông
 • Các Công ty, các nhà tuyển dụng

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.