Kết quả Cuộc thi Nuôi tinh thể năm 2019 ở miền Bắc Việt Nam

Năm này, trong khuôn khổ dự án MOMA, Cuộ thi Nuôi tinh thể  (http://vinacryst.hnue.edu.vn/) đã được tổ chức riêng biệt ở bốn vùng: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Ở miền Bắc, Cuộc thi đã quy tụ hơn 50 đội từ các trường THCS và THPT. Các sản phẩm là tinh thể và video clip của học sinh đã thể hiện niềm đam mê đối với khoa học cũng như khả năng sáng tạo không biên giới của các em.

Và kết quả Cuộc thi Nuôi tinh thể các tỉnh phía Bắc đã được công bố vào đầu tháng Giêng năm 2020.

Chúc mừng các thí sinh thắng cuộc sau đây:

STT  Tên học sinh
GV hướng dẫn Tên trường
Giải
Giải Tinh thể dành cho khối THCS
1 Nguyễn Giang Tuệ Anh
Nguyễn Kim Ngọc Anh
Bùi Bảo Trân
Bùi Thị Bích Liên Trường song ngữ liên cấp Wellspring Nhất
2 Chu Hà Linh
Trần Uyển Nhi
Nguyễn Văn Hiếu Trường THCS Alpha Nhất
3 Đỗ Nam Khánh
Nguyễn Quang Đức
Đinh Bảo Linh
Nguyễn Thị An Khanh
Phạm Thị Hiền Trường Vinschool the Harmony Nhì
4 Nguyễn Trần Yến Nhi
Nguyễn Phương Chi
Lương Phượng Anh
Nguyễn Thu Giang
Bùi Thị Bích Liên Trường song ngữ liên cấp Wellspring Nhì
5 Đỗ Đàm Thăng
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Thị Thanh Phượng Trường Vinschool Thăng Long Ba
6 Đỗ Gia Ngọc
Nguyễn Quý Trung
Trần Lê Kiên
Phùng Minh Anh
Phạm Thị Việt Hà Trường THCS Ngô Sỹ Liên Ba
Crystal Prizes for High Schools
7 Nguyễn Anh Vinh
Bùi Đoàn Thu Trang
Lữ Quốc Anh
Nguyễn Đức Thiện
Bùi Thị Hoàn Trường THPT Xuân Hoà (Vĩnh Phúc) Nhất
8 Lê Nhật Anh Lê Thị Hoà Trường quốc tế song ngữ Academy Nhất
9 Nguyễn Bá Đức Mạnh
Đồng Mạnh Đức
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Thuý Hiền
Nguyễn Trung Kiên
Hà Ngọc Phương Trường Vinschool the Harmony Nhì
10 Ngô Khánh Linh
Cù Huy Khánh Ngọc
Cao Khánh Lâm
Lê Thị Hoà Trường quốc tế song ngữ Academy Nhì
11 Nguyễn Mai An
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Bảo Linh
Vũ Hải Hà Trường song ngữ liên cấp Wellspring Ba
12 Lưu Trường Giang Lê Thị Hoà Trường quốc tế song ngữ Academy Ba
Giải Video Clip dành cho khối THCS
13 Đỗ Ánh Dương
Nguyễn Đỗ Nam Khánh
Nguyễn Quang Đức
Đinh Bảo Linh
Nguyễn Thị An Khanh
Phạm Thị Hiền Trường Vinschool the Harmony Nhất
14 Nguyễn Đoàn Trúc Lâm Mai Thị Sen Trường Vinschool Time City Nhì
15 Vũ Tú Uyên
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Ngọc Hoa Anh
Đặng Đình Gia Hưng
Nguyễn Thị Thu Uyên Trường song ngữ liên cấp Wellspring Nhì
16 Nguyễn Giang Tuệ Anh
Nguyễn Kim Ngọc Anh
Bùi Bảo Trân
Bùi Thị Bích Liên Trường song ngữ liên cấp Wellspring Ba
Giải Video Clip dành cho khối THPT
17 Nguyễn Anh Vinh
Bùi Đoàn Thu Trang
Lữ Quốc Anh
Nguyễn Đức Thiện
Bùi Thị Hoàn Trường THPT Xuân Hoà (Vĩnh Phúc) Nhất
18 Bùi Thanh Tú
Trần Hoàng Phương Anh
Lưu Minh Chiến
Hoàng Mai Vũ
Hoàng Nguyễn Anh
Vũ Hải Hà Trường song ngữ liên cấp Wellspring Nhì
19 Lê Thị Hải Yến
Phùng Quốc Huy
Ngô Thị Phương Trang
Nguyễn Khánh Linh
Hoàng Thị Thuý Nga Trường THPT Trần Phú (Vinh Phuc) Ba
20 Nguyễn Bá Đức Mạnh
Đồng Mạnh Đức
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Thúy Hiền
Hà Ngọc Phương Trường Vinschool the Harmony Ba