Hội thảo về phát triển các học phần hoá học tại ĐH Quy Nhơn

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức hội thảo thảo luận về nội dung các khóa học được xây dựng trong khuôn khổ dự án MOMA. Các giảng viên đã tham gia vào các hoạt động khác nhau của dự án cho thấy họ đã học được những kiến ​​thức mới và phương pháp giảng dạy mới. Những kinh nghiệm và bài học thú vị từ các giáo sư Châu Âu và các đồng nghiệp từ các đối tác Việt Nam khác cũng đã được chia sẻ trong buổi hội thảo.

Đặc biệt, bốn cán bộ giảng dạy của Khoa Hóa, thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, đã trình bày nội dung khóa học thực hiện bởi các trường ĐH đối tác ở Việt Nam mà họ đã tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến và đề xuất cách đưa khóa học vào các chương trình giảng dạy khác của Trường đại học Quy Nhơn. Đặc biệt, các cán bộ thảo luận sâu hơn về những điều học được từ các hoạt động dự án mà họ tham dự: như cách tiếp cận đối với nội dung khoa học, phương pháp giảng dạy theo dự án, cách thúc đẩy học sinh học tập dựa trên nghiên cứu.

Các cán bộ của Khoa Hóa học và Khoa Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Thực phẩm đã tham gia hội thảo và rất thích thú với buổi thảo luận. Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuấn – Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên và Tiến sĩ Vũ Thị Ngân – Điều phối viên địa phương của Dự án MOMA đồng chủ trì buổi tọa đàm này.

PGS.TS. Vũ Thị Ngân khai mạc cuộc họp với thông tin cập nhật của dự án MOMA.
Ms. Le Thi Thanh Lieu talked about Nanomaterials Chemistry courses and how to integrate into the chemistry curricula of QNU
Dr. Nguyen Thi Lan presented the content of Green Chemistry course that she took online
Mr. Ho Van Ban shared his experience of attending the intensive course Organic Synthesis at the University of Education – The University of Da Nang
Prof. Nguyen Phi Hung presented about how to develop the Catalysis course in collaboration with the University of Rostock
Ms. Le Thi Thanh Lieu talked about Nanomaterials Chemistry courses and how to integrate them into the chemistry curricula of QNU
Dr. Nguyen Thi Lan presented the content of the Green Chemistry course that she took online
Mr. Ho Van Ban shared his experience of attending the intensive course Organic Synthesis at the University of Education – The University of Da Nang
Constructive discussions during the seminar