Ngày hội khoa học ở các trường ĐH thành viên phía Việt Nam

Các Ngày hội trải nghiệm (Open days) sẽ được tổ chức tại bốn trường ĐH thành viên dự án phía VN (Cần Thơ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sư phạm HN) mỗi năm một lần, thời gian tuỳ thuộc vào mỗi trường. Kết thúc các Ngày hội Khoa học này, một video clip sẽ được thực hiện và đăng tải trên trang web chính thức của dự án nhằm quảng bá cho hoạt động này.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức và mối quan tâm của cộng đồng đối với vai trò của việc dạy và học môn khoa học, nhằm làm tăng số lượng sinh viên đăng kí học ngành khoa học, đây là một trong những mục tiêu của dự án.