Chiến dịch khảo sát về Chương trình đào tạo về lĩnh vực Khoa học vật liệu và phân tử ở các trường ĐH tại VN

                                            

Hiện tại, bốn trường đại học Việt Nam đang tiến hành một chiến dịch khảo sát quy mô lớn để lấy ý kiến ​​phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng về các chương trình đào tạo về Khoa học Vật liệu và Phân tử (MMS).

MMS là khoa học liên ngành giữa Vật lý, Sinh học, Hóa học và Công nghệ, nhằm nghiên cứu các vật liệu ở cấp độ phân tử để phát triển các ứng dụng hiện đại của chúng trong y học, dược phẩm, kỹ thuật điện tử, xử lý môi trường, năng lượng mới, v.v. Tại các trường đại học Việt Nam, việc tích hợp các học phần trong lĩnh vực MMS vào chương trình đào tạo đã bắt đầu được triển khai trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mức độ và khối lượng của các mô-đun MMS trong các chương trình đào tạo là không đáng kể so với tầm quan trọng của chúng. Hệ quả là hiệu quả của các chương trình đào tạo này chưa đạt được như mong muốn. Trong khuôn khổ dự án “Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và phân tử” thuộc Chương trình tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua Cơ quan Quản lý Giáo dục và Nghe nhìn và Văn hóa (EACEA), chúng tôi mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực MMS để các chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Với mục đích này, một Hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2019 nhằm đánh giá vai trò và hiệu quả của việc giảng dạy MMS và từ đó định hướng nâng cấp các chương trình đào tạo hiện có.

Để có được thông tin khách quan, chiến dịch khảo sát này được thực hiện với mục đích thu nhận phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng về việc giảng dạy Khoa học phân tử và Vật liệu trong các chương trình đào tạo hiện nay tại bốn trường Đại học Việt Nam này.

 

Thời gian khảo sát: từ 15/1 tới 15/2/2019.

Đối tượng khảo sát: sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng của 4 trường ĐH: Cần Thơ, Sư phạm Đà Nẵng, Quy Nhơn và Sư phạm Hà Nội.


“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”