Cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo dự án MOMA lần thứ tư

Đã gần một năm kể từ Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 3 khi bắt đầu đợt bùng phát coronavirus đầu tiên vào tháng 4 năm 2020. Nhóm điều phối từ 3 đối tác Châu Âu (Đại học KU Leuven, Đại học Rostock và Đại học Twente) và 4 đối tác Việt Nam (Quy Nhơn Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, và Đại học Cần Thơ) họp trực tuyến vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng dự án đã và đang tiến triển khá tốt ngay cả trong những tình huống khó lường của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh việc tổng kết kết quả của năm 2020, nhóm điều phối dự án đã thảo luận sâu sắc về cách cải thiện chất lượng của tất cả các hoạt động, bao gồm một số hoạt động mới được thiết kế trong thời gian coronavirus, chẳng hạn như giáo dục học tập kết hợp, chạy một trang Facebook, cuộc thi ” Color of Brain “(Sáng tạo Clip Khoa học Vui và Khoa học Ứng dụng) dành cho học sinh phổ thông và đại học,…Cuối cùng, nhóm điều phối đã thảo luận và thống nhất ở một số điểm như: quản lý ngân sách, báo cáo, đề nghị gia hạn và ngày họp ban chỉ đạo tiếp theo.

Hy vọng rằng, lần tiếp theo sẽ là một cuộc gặp gỡ trực tiếp!

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

 

Ảnh chụp màn hình diễn ra cuộc họp. từ trái sang phải, trên xuống dưới: nhóm QNU, GS. Kristiaan Temst, nhóm Ued-UD, nhóm CTU, GS. Luc Van Meervelt, nhóm HNUE, TS. Dirk Hollmann, Ms. Elise Konings, GS. Michel De Jong, GS. Wim Dehaen.
Nhóm QNU 
Nhóm CTU