Khóa học “Giới thiệu về tinh thể học và nhiễu xạ” dành cho sinh viên ĐH

Trong khuôn khổ dự án MOMA, hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2019, khóa học “Giới thiệu về tinh thể học và nhiễu xạ” đã được khai giảng tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE).

Mục tiêu của khóa học này là trình bày các khái niệm cơ bản cần thiết để hiểu cấu trúc tinh thể của vật liệu. Các khái niệm cơ bản bao gồm mạng tinh thể, đối xứng, nhóm điểm và nhóm không gian sẽ được thảo luận và giải quyết mối quan hệ giữa đối xứng tinh thể và các tính chất vật lý. Lý thuyết nhiễu xạ tia X của vật chất tinh thể cùng với các phương pháp tia X thực nghiệm được sử dụng để xác định cấu trúc tinh thể của vật liệu sẽ được đề cập. Ứng dụng của nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ điện tử và phân tích Fourier trong nhiễu xạ cũng sẽ được thảo luận.

Đến cuối khóa học, sinh viên phải có khả năng:

– Học sinh cần: làm quen với các phép toán đối xứng,

– có thể nhận ra / xác định đối xứng,

– làm quen với chủ nghĩa hình thức của không gian trực tiếp và tương hỗ,

– Xác định và mô tả các phương pháp nhiễu xạ khác nhau được sử dụng cho các hệ đơn tinh thể và hệ đa tinh thể,

– Giải thích và gán các dạng nhiễu xạ tia X và electron

– làm quen với việc sử dụng phân tích Fourier trong nhiễu xạ và hình ảnh

Khóa học này do Giáo sư Luc Van Meervelt, trường ĐH KU Leuven (Vương quốc Bỉ) giảng dạy từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2019.

Tham gia lớp học gồm có 32 sinh viên từ khoa vật lý và khoa hóa học và 4 giảng viên từ Đại học Đà Nẵng, Đại học Qui Nhơn và Đại học Cần Thơ .

Thông tin về lớp học như sau:

Địa điểm: phòng 206, Nhà C (khoa Vật lí)

Thời gian:

Ngày Sáng Chiều
Thứ 2, 9/9 8h30-11h30 14h00-17h00
Thứ 3, 10/9 14h00-17h00
Thứ 4, 11/9 8h30-11h30 14h00-17h00
Thứ 5, 12/9 14h00-17h00
Thứ 6, 13/9 8h30-11h30 14h00-17h00
Thứ 2, 16/9 14h00-17h00
Thứ 3, 17/9 8h30-11h30 14h00-17h00
Thứ 4, 18/9 14h00-17h00

Nội dung:

  1. Đối xứng tinh thể: nhóm điểm, nhóm không gian
  2. Nhiễu xạ tia X: hình học và cường độ
  3. Nhiễu xạ tia X của các vật liệu đa tinh thể
  4. Phân tích Fourier trong nhiễu xạ và sự hình thành hình ảnh
  5. Nhiễu xạ Electron và ứng dụng