Video Ngày hội trải nghiệm Khoa học tại Đại học Quy Nhơn ngày 02 tháng 3 năm 2019

Với sự đồng tài trợ của Trường Đại học Quy Nhơn và Dự án MOMA, “Ngày hội trải nghiệm khoa học” đã được tổ chức thành công vào ngày 2/3/2019.

Dưới đây là video được ghi lại tại sự kiện thú vị này.