Video về Ngày hội trải nghiệm tại HNUE 2019

Với sự tài trợ của trường ĐH Sư phạm HN và quỹ Erasmus+ trong khuôn khổ dự án MOMA, “Ngày hội trải nghiệm” đã được tổ chức thành công vào 2 ngày 18-19/5/2019.

Các hoạt động diễn ra trong 2 ngày đáng nhớ này đã được quay và biên tập lại làm tư liệu.